Puhkus Eestis

Reisitingimused Sakvoyage OÜ

1. Reisikorraldaja vastutus.

1.1 Turismifirma Sakvoyage vastutab Reisikorraldajana selle eest, et reis vastab kirjeldusele (programmile).

1.2 Turismifirma Sakvoyage ei vastuta Reisikorraldajana kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõu asjaolude tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult, loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid jms).

1.3 Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel reisi ajaks. Kui reisi ajal reisija haigestub või juhtub temaga õnnetus, siis kannab finantsvastutust kindlustusfirma, kelle juures ta ennast kindlustas.

1.4. Reisi maksumus sisaldab ainult neid teenuseid, mis on esitatud pakkumises (programmis).

2. Koha broneerimine ja reisi eest tasumine.

2.1 Reisile koha eelbroneerimine võib toimuda telefoni teel või interneti vahendusel. Koht loetakse reisija nimele lõplikult broneerituks, kui vastaval reisil on vaba koht ning tasutud on ettemaks, mis on 30% reisi maksumusest.

2.2. Reisi kogumaksumus tuleb tasuda hiljemalt 30 päeva enne reisi algust.

2.3. Kui reisi alguseni jääb vähem kui 30 päeva, siis tuleb kogu summa kohe tasuda.

3. Reisijal on õigus tühistada reis alljärgnevatel tingimustel:

3.1 Vähem kui 45 päeva enne reisi algust – Reisikorraldajal on õigus kinni pidada 50% reisi täismaksumusest.
3.2 Vähem kui 30 päeva enne reisi algust – Reisikorraldajal on õigus kinni pidada 80% reisi täismaksumusest.
3.2 Vähem kui 14päeva enne reisi algust – Reisikorraldajal on õigus kinni pidada reisi täismaksumus.

4 Reisija kohustused ja vastutus reisi ajal

4.1 Reisija on kohustatud järgima reisi puudutavaid reegleid ja täitma korraldusi, mida firma esindaja reisi ajal annab. Reisile mitteilmumise korral kaotab reisija õiguse raha tagasi saada. Juhul, kui reisija hilineb/või ei ilmu turismirühma kogunemisele reisi ajal – siis kannab reisija turismigrupiga taasühinemise kulud isiklikult.

4.2 Reisija on kohustatud järgima reisi ajal hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju (mitte häirima, mitte lõhkuma, mitte määrima jne võõrastemaja ja transpordivahendi sisustust) või vastasel korral hüvitama tekitatud kahju.

4.3 Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid (suitsetamine ja alkoholi tarvitamine). Reisikorraldajal on õigus seda reeglit rikkunud reisija reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumust tagasi saada.

4.4 Reisija ei tohi pöörduda lugupidamatult firma esindajate, giidid ja transpordivahendite juhtide poole, samuti ei tohi kahjustada firma või selle esindajate mainet. Selle reegli jämeda rikkumise korral jätab firma endale õiguse seda reisijat reisile mitte lubada või kõrvaldab ta reisilt. Sellisel juhul kaotab reisija reisile õiguse ega oma õigust raha tagasi saada.

4.5 Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus võib põhjustada Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.

4.6 Reisija vastutab oma reisidokumentide olemasolu ja nõuetele vastavuse eest kogu reisi vältel. Kulud, mis võivad tekkida dokumentide/väärisesemete kaotamise või varastamise korral või nõuetele mittevastavuse tõttu (aegunud kehtivusajaga dokument, viisa puudumine või kehtivuse kaotanud viisa), korvab dokumendi omanik isiklikult.

5. Reisikorraldaja õigused.

5.1 Reisikorraldajal õigus tühistada reis alljärgnevatel põhjustel:

5.2 Kui reisi toimumiseks vajalike reisijate arv on ebapiisav. Selline otsus tehakse teatavaks hiljemalt 15 päeva enne reisi. Sellisel juhul peab Reisikorraldaja sellest reisijatele viivitamatult teatama. Reisijal on õigus saada tagasi kogu tasutud raha või vahetada see sama Reisikorraldaja teise reisi vastu, tasudes (või saades tagasi) hinnavahe ära jäetud ja uuesti valitud reisi vahel.

5.3 Kui reisi läbiviimine on raskendatud või reisijate julgeolek on seatud ohtu (loodusõnnetused, streigid, sõjad jms).

5.4 Reisikorraldajal õigus teha reisiprogrammis muudatusi juhul, kui see on tingitud asjaoludest, mis temast ei sõltu. Ja sellisel viisil, et see ei halvenda reisi kvaliteeti. Näiteks on reisikorraldajal õigus vahetada hotelli, kui see muudatus ei too endaga kaasa majutusteenuse kvaliteedi halvenemist.

5.5 Reisikorraldaja ei vastuta mingil moel selle eest, kui reisijale keelatakse sissesõit antud riiki (mõjuval põhjusel või ilma põhjuseta).

5.6 Reisikorraldaja ei vastuta liiklusummikute eest kiir- ja maanteedel ning linnades, liiklusõnnetuste ja viivituste eest piiridel, ümbersõitude ja muude liiklust takistavate asjaolude eest ega vastuta nende viivituste tagajärgede eest (hilinemine ööbimiskohta, plaaniväline ekskursioon linnas jne).

5.7 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reisijast saab kuriteo või õnnetusjuhtumi ohver. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reisija ei saa dokumentide kaotamise/varguse pärast reisi jätkata.  

5.8 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reisija mingil põhjusel ei kuulnud õigesti / ei saanud aru informatsioonist, mida kogu turismigrupile jagati (tema puudumine, tähelepanematus, uni). Sellisel juhul tuleb reisijal reisikorraldaja juurde minna ja küsida täiendavat infot.

6. Hind ja hinnamuutused

6.1 Kui reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust raha tagasi saada.

6.2 Reiskorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta järgnevate asjaolude ilmnemisel:

6.2.1 Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine, kui need mõjutavad reisi hinda.

6.2.2 Transpordi- ja kütusehindade muutumine, mis ei allu Reisikorraldaja kontrollile ja mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha.

6.2.3 Valuutakursside muutumine

7. Puudused reisi korraldamisel ja nende hüvitamine.

7.1 Puudusteks ei või pidada väheolulisi muutusi reisiprogrammides, mis ei halvenda reisi kvaliteeti. Väheolulisteks muutusteks on näiteks: ühe hotelli asendamine samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga, ühe tehnilise vahendi asendamine teisega jne.

7.2 Samuti ei saa Reisikorraldaja veaks lugeda Edasimüüja (teise reisibüroo) poolt reisi kohta antud ebatäpset või puudulikku informatsiooni. Edasimüüja poolt antud informatsiooni õigsuses eest vastutab Edasimüüja.

7.3 Pretensioonid reisi kohta tuleb esitada Reisikorraldajale kirjalikus vormis hiljemalt ühe nädala jooksul pärast reisi toimumist. Reisikorraldaja on kohustatud pretensiooni läbi vaatama ja sellele vastama hiljemalt 30 päeva jooksul pretensiooni kättesaamise hetkest alates.

8. Reisikorraldaja või tema teenuste Edasimüüja on kohustatud tutvustama reisijale reisitingimusi.

 

Top.Mail.Ru     Яндекс.Метрика        

Meist

Kontakt

 world

SAKVOYAGE OÜ
Maneezi 6 Tallinn ESTONIA
Tel/fax: +372 6616 231

 
     
© 2019 Your Company. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.